Yatırım Ortaklığı

Optimus Yatırım Ortaklığı Programı, SPK tebliğlerine uygun olarak Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının günlük değerleme, muhasebeleştirme ve raporlamalarının en sade ve hızlı bir şekilde yapılması sağlayan bir programdır. Yatırım Ortaklığı Programımızın en temel özellikleri;

 • Günlük alım / satım işlemlerinin dosya ile sisteme kolay bir şekilde kaydedilmesi
 • Tüm muhasebe raporlarını yasal defterlerini tek tuşla, istenilen zaman aralığında ve çok kolay bir şekilde görüntülenebilmesi, çıktı alınabilmesi veya pdf/excell formatında dosya oluşturulabilmesi
 • SPK tarafından istenen Yatırım Ortaklığına ait tüm raporları ve aktarımları tek tuşa basarak oluşturulabilmesi ve gereken durumlarda istenen formatta dosya aktarımlarının yapılabilmesi
 • Değerleme için gerekli olan kapanışların tek tuşla internet üzerinden alınabilmesi
 • Ortaklığa ait günlük yönetim ücretinin otomatik olarak hesaplanması ve muhasebeleşmesi
 • Gelir / Giderlerin Ortaklığa eşit olarak günlük karşılık ayrılması
 • Saklama dosyalarının hazırlanması
 • İşlem ve muhasebesi otomatik yapılabilen enstrümanlar; Hisse, Tahvil, Bono, Yatırım Fonu, Varant, Viop, Opsiyon, T.üstü Opsiyon, Y.Future, Y.Hisse, Repo, Ters Repo, Katılım Hesabı, Mevduat, Tüfe Endeksli Senetler, Gayri Menkul Sertifikaları, Gayri Menkul Fonları, Eurobond, Bpp, Swap, Forward, Vaad Sözleşmeleri, Kıymetli Maden
 • Ödünç İşlemleri
 • Döviz Alım / Satım ve Değerleme işlemleri
 • Teminat İşlemleri
 • Mevduat Temdit İşlemleri
 • Sgmk, T.Repo, Mevduat, Katılma Hesabı gibi enstrümanların ileri fiyat hesaplamaları otomatik olarak yapılması
 • E-Defter uygulamalarına Excel/Csv olarak dosya üretilmesi
 • Ortaklığın Performans Sunum raporlarının hazırlanması
 • Ortaklığın performansına ilişkin BİST/KYD endeks kapanışları sistem tarafından BİST Verda platformundan otomatik olarak aktarılabilmesi
 • Girişim Sermayeleri tanımlama ve değerleme işlemleri
 • Spk tebliğine uygun aşım kontrollerinin yapılması, aşıma yaklaşanların uyarılması
 • Bant Aralığı Kontrolü
 • Gün başı Nakit Raporunun hazırlanması
 • Kullanıcı bazında yetkilendirme
 • Sermaye Artırımları
 • Onaylı Sistem
 • Günlük azami gider karşılığının otomatik ayrılması ve raporlanması
 • Yöneticinin ihtiyaç duyduğu diğer raporlar