Yatırım Fonu

Optimus Yatırım Fonu Programı, SPK tebliğlerine uygun olarak Menkul Yatırım Fonları, Gayri Menkul Yatırım Fonları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Borsa Yatırım Fonları ve Emeklilik Yatırım Fonlarının günlük değerleme, muhasebeleştirme ve raporlamalarının en sade ve hızlı bir şekilde yapılması sağlayan bir programdır. Yatırım Fonu Programımızın en temel özellikleri;

 • Günlük alım / satım işlemlerinin dosya ile sisteme kolay bir şekilde kaydedilmesi
 • Tüm muhasebe raporlarını yasal defterlerini tek tuşla, istenilen zaman aralığında ve çok kolay bir şekilde görüntülenebilmesi, çıktı alınabilmesi veya pdf/excell formatında dosya oluşturulabilmesi
 • SPK ve BİST tarafından istenen Yatırım Fonuna ait tüm raporları ve aktarımları tek tuşa basarak oluşturulabilmesi ve gereken durumlarda istenen formatta dosya aktarımlarının yapılabilmesi
 • Değerleme için gerekli olan kapanışların tek tuşla internet üzerinden alınabilmesi
 • Fona ait günlük yönetim ücretinin otomatik olarak hesaplanması ve muhasebeleşmesi
 • Gelir / Giderlerin fona eşit olarak günlük karşılık ayrılması
 • Saklama dosyalarının hazırlanması
 • İşlem Yapılabilen enstrümanlar; Hisse, Tahvil, Bono, Yatırım Fonu, Varant, Viop, Opsiyon, T.üstü Opsiyon, Y.Future, Y.Hisse, Repo, Ters Repo, Katılım Hesabı, Mevduat, Tüfe Endeksli Senetler, Gayri Menkul Sertifikaları, Gayri Menkul Fonları, Eurobond, Bpp, Swap, Forward, Vaad Sözleşmeleri
 • MKK Sermaye artırımı dosyasının sisteme tanımlanması ve sermaye artırımı işleminin otomatik yapılması
 • Kredi İşlemleri
 • Döviz Alım / Satım ve Değerleme işlemleri
 • Teminat İşlemleri
 • Sgmk, T.Repo, Mevduat, Katılma Hesabı gibi enstrümanların ileri fiyat hesaplamaları otomatik olarak yapılması
 • E-Defter uygulamalarına Excel/Csv olarak dosya üretilmesi
 • Aylık Spk Raporunun otomatik hazırlanması
 • Fonun Performans Sunum raporlarının hazırlanması
 • Fonun performansına ilişkin BİST/KYD endeks kapanışları sistem tarafından BİST Verda platformundan otomatik olarak aktarılabilmesi
 • Gayri Menkullerin detaylı bilgilerinin tutulması (Parsel, blok, kat, m2 vs…)
 • Gayri Menkullerin Exper Değerlemelerinin sisteme dosya ile aktarılması ve muhasebeleşmesi
 • Gayri Menkul Alım / Satım İşlemleri ve muhasebesi
 • Gayri Menkul Vadeli Alım / Satım İşlemleri ve muhasebesi
 • Gayri Menkul Kira Sözleşmeleri, Kira Faturaları ve muhasebesi
 • Gayri Menkul Avans / Depozito Takibi ve muhasebesi
 • Gayri Menkul Gelir / Gider Takibi
 • Gayri Menkul Teminat Mektubu Takibi
 • Gayri Menkul Tahsilat / Ödeme İşlemleri
 • Girişim Sermayeleri tanımlama ve değerleme işlemleri
 • Sermaye Benzeri Finansman / Mezzane işlemleri ve muhasebesi
 • Spk tebliğine uygun aşım kontrollerinin yapılması, aşıma yaklaşanların uyarılması
 • Bant Aralık Kontrolü
 • Günlük azami gider karşılığının otomatik ayrılması ve raporlanması
 • Risk programlarına veri aktarımı
 • Gün başı Nakit Raporunun hazırlanması
 • Fon Yöneticisinin ihtiyaç duyduğu diğer raporlar