Halka Arz Portal

  • Konsorsiyum Üye ve İletişim Yetkililerinin Tanımlanması
  • Halka Arz Sirküler, İzahname,Bim Sunumuı v.b dökümanların yüklenmesi
  • Talep Disketi Okutulması, Kontrolü ve Hata raporu üretilmesi
  • Üye bazında dönüş disketinin alınması


Halka Arz Liderlik Modülü

  • Sabit Getirili ve Pay Halka Arzını destekleyebilmektedir.
  • Oransal ve Eşit Dağıtım yöntemlerine göre dağıtım yapılabilmektedir.
  • Yasaklı ve mükerrer talep kontrolü yapılabilmektedir.
  • Tüm işlemler SPK Mevzuatı ve Halka arz Tebliği'ne uygun olarak yapılmakta ve raporlanabilmektedir.
  • İki modül ayrı ayrı da kullanılabilmektedir.